Βλάβες: 2641033541, 2641022471 (24ωρο) - Τμήμα καταναλωτή: 2641022797
 
  Σύνδεσμοι
Αναζήτηση
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 


Κανονισμός ύδρευσης - αποχέτευσης
Χρήσιμοι τρόποι εξοικονόμησης νερού
Συγκριτικός πίνακας χρέωσης των Δ.Ε.Υ.Α.
Διαχειριστικός έλεγχος Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

 

 
 

Σύνδεσμοι στο διαδίκτυο

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται σύνδεσμοι προς διαδικτυακούς τόπους που αφορούν την περιοχή του Αγρινίου και υπουργεία, φορείς ή οργανισμούς σχετικούς με την Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου.


Περιοχή Αγρινίου

Δήμος Αγρινίου (El)
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοκαρνανίας (El)
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (El)

Υπουργεία - Φορείς - Οργανισμοί

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων (El)
Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (El)
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (El)
Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) (El)
Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) (El)
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) (El)
Εταιρία Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης, Ε.Υ.Α.Θ. (El)
Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (El)
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Εργαστήριο Υδρομετρητών) (El)
Ευρωπαϊκή Ένωση Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (El)
European Water Association (En)
Drinking Water Inspectorate (En)
U.S. Environmental Protection Agency (En)
WHO- Drinking Water Quality (En)
UNESCO Water Portal (En)
Eco-Portal - The Environmental Sustainability Info Source (En)
Water Conserve: Water Conservation Portal (En)
GWRC - Global Water Research Coalition (En)
WERF - Water Environment Research Foundation (En)
IAHR - International Association of Hydraulics Engineering and Research (En)
WEF - Water Environment Federation (En)
Υδροοικονομία (Hydromedia) (El)
Δίκτυο Weston (El)


 
 
 
 
Copyright (c) 2007 deyaagriniou.gr. All rights reserved.
Created and Hosted by Itbiz