Βλάβες: 2641033541, 2641022471 (24ωρο) - Τμήμα καταναλωτή: 2641022797
 
  Έργα
Αναζήτηση
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 


Κανονισμός ύδρευσης - αποχέτευσης
Χρήσιμοι τρόποι εξοικονόμησης νερού
Συγκριτικός πίνακας χρέωσης των Δ.Ε.Υ.Α.
Διαχειριστικός έλεγχος Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

 

 
 

Τα έργα

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου από την έναρξη λειτουργίας της αντιμετώπισε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τα σοβαρά προβλήματα και τις ανάγκες που είχε η πόλη στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης αντικαθιστώντας το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, κατασκευάζοντας νέες δεξαμενές και νέα δίκτυα. Το συνολικό μήκος του δικτύου ύδρευσης υπερβαίνει τα 220 Km και του δικτύου αποχέτευσης τα 200 Km.

Σαν βασικός παράγοντας στη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της περιοχής και μέσω της διοργάνωσης συζητήσεων για συναφή θέματα, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. προσπαθεί να ανταποκρίνεται στο ρόλο του τοπικού φορέα περιβαλλοντικής πολιτικής που εκ των πραγμάτων της ανατέθηκε.

Αναλυτικά περιγράφονται οι επεμβάσεις που έγιναν από την ΔΕΥΑΑ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των δημοτικών Διαμερισμάτων.

Τα έργα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στα Δημοτικά Διαμερίσματα

Αγρίνιο

Στο Αγρίνιο τα τελευταία χρόνια δόθηκε βαρύτητα στην κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και στην κάλυψη των αναγκών των περιοχών που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης.

Ειδικότερα κατασκευάστηκαν δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης στην διανοιχθείσα νέα περιμετρική οδό αλλά και στις γύρω περιοχές.

Ταυτόχρονα εκπονήθηκαν μελέτες ύδρευσης αποχέτευσης και βρίσκονται στο στάδιο εφαρμογής για τις ανατολικές και νότιες περιοχές της πόλης στις οποίες η οικιστική ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα έντονη.

Με την πλήρη εφαρμογή των μελετών αυτών και την προβλεπόμενη αναδιαμόρφωση των ζωνών ύδρευσης θα αντιμετωπιστούν και θα επιλυθούν τα όποια μεμονωμένα προβλήματα παρουσιάζονται στις ανατολικές περιοχές της πόλης.

Τέλος με τις παρεμβάσεις που έγιναν και γίνονται κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού (οδός Χ. Τρικούπη) αντιμετωπίζονται τα χρόνια προβλήματα αποχέτευσης και ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής.


Άγιος Κων/νος

Στον Δ.Δ. Αγίου Κων/νου δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατασκευή των νέων δεξαμενών τροφοδότησης της πόλης και στην πλήρη εφαρμογή της μελέτης υδροδότησής της.

Παράλληλα δόθηκε βαρύτητα και στην κάλυψη των αναγκών από επεκτάσεις δικτύων, καθόσον και σε αυτό το Δημοτικό Διαμέρισμα υπήρξε ραγδαία αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Σημαντική προσπάθεια καταβάλλεται το τελευταίο διάστημα για πλήρη διαχωρισμό του δικτύου και την κατάργηση της παλαιάς Δεξαμενής υδροδότησης της πόλης.

 

 

Δοκίμι

Στο Δ.Δ. Δοκιμίου εκτελέστηκε το μεγάλο έργο υδροδότησής του από το Διυλιστήριο του Συνδέσμου Ύδρευσης και εξασφαλίστηκε έτσι η ποιοτική και ποσοτική επάρκεια νερού.

Παράλληλα έγιναν σημαντικές αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης όπως και κατασκευές νέων.Τέλος βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο η εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή αντλιοστασίου εκτροπής του ρέματος Ρεμπελιά.


Καλύβια

Στο Δ.Δ. Καλυβίων εκτελέστηκε το μεγάλο έργο υδροδότησής του από το διυλιστήριο του Συνδέσμου Ύδρευσης. Όπως και στην περίπτωση του Δοκιμίου το έργο αυτό διασφάλισε ποιοτικά και ποσοτικά την περιοχή με νερό.


Καμαρούλα

Το Δ.Δ. Καμαρούλας εντάχθηκε και αυτό στο δίκτυο υδροδότησης από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης. Με την σύνδεσή του αντιμετωπίστηκε το μείζον πρόβλημα επάρκειας νερού που υπήρχε μέχρι την στιγμή εκείνη.


Σκουτεσιάδα

Στο Δ.Δ. Σκουτεσιάδας έγιναν σημαντικές επεκτάσεις δικτύων και υδροδοτήθηκαν περιοχές όπως ο συνοικισμός Μετόχια και Πετεινόρεμμα, ενώ ταυτόχρονα αντικαταστάθηκαν τα προβληματικά τμήματα του δικτύου.


Άγιος Νικόλαος

Στο Δ.Δ. Αγίου Νικολάου έγιναν παρεμβάσεις μικρής κλίμακας. Προβλέπεται με την ολοκλήρωση ύδρο-αρδευτικής μελέτης της περιοχής να αντιμετωπιστούν τα όποια μεμονωμένα προβλήματα παρουσιάζονται εκεί.


Σύνδεσμος Ύδρευσης

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης είναι Ν.Π.Δ.Δ. και απαρτίζεται από τους Δήμους Αγρινίου, Νεάπολης, Στράτου, Φυτειών, Παραβόλας και Θεστιέων. Σκοπό έχει την υδροδότηση των μελών του με την μεταφορά του νερού από τη τεχνητή λίμνη Καστρακίου στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου νερού στη Σπολάιτα, την επεξεργασία-καθαρισμό του και διανομή στους Δήμους μέλη.

Από την 3η Νοεμβρίου 2005 έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση από την ΔΕΥΑΑ και τον Σύνδεσμο Ύδρευσης, σύμφωνα με την οποία η ΔΕΥΑΑ αναλαμβάνει την συντήρηση των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου του Συνδέσμου Ύδρευσης.

Από την ημερομηνία αυτή και μετά η ΔΕΥΑΑ έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια (υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 ευρώ) για την αποκατάσταση των συσσωρεμένων χρόνιων προβλημάτων καθώς επίσης και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.


άποψη διυλιστηρίου

Επιπλέον έχει προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις και επισκευές των αγωγών και των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου (αντικατάσταση της άμμου χαλαζιακής των κλινών φίλτρανσης κλπ) χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων της.

Αναλυτικά τα έργα της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

 

 

 
 
 
 
Copyright (c) 2007 deyaagriniou.gr. All rights reserved.
Created and Hosted by Itbiz