Βλάβες: 2641033541, 2641022471 (24ωρο) - Τμήμα καταναλωτή: 2641022797
 
  Προκηρύξεις
Αναζήτηση
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 


Κανονισμός ύδρευσης - αποχέτευσης
Χρήσιμοι τρόποι εξοικονόμησης νερού
Συγκριτικός πίνακας χρέωσης των Δ.Ε.Υ.Α.
Διαχειριστικός έλεγχος Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

 

 
 

Προκηρύξεις από την Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται οι προκηρύξεις της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου. Διαβάστε όλο το κείμενο κάνοντας κλικ στο Περισσότερα.

 

Επιλογή σελίδας: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
28/03/2017

 Η Δ.Ε.Υ.Α.Αγρινίου
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρω ...

Περισσότερα


Προκήρυξη "Υποστηρικτικά έργα / συνοδές εργασίες λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης προσαρτημένων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου"
16/03/2017

 
1. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Αγρινίου, έχοντας υπόψη την 82/2016 απόφαση και τα εγκεκριμένα με αυτή τεύχη, προκηρύσσει δημόσιο ...

Περισσότερα


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
09/11/2016

 Η Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου (άρθρο 28 οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.) για την παροχή της υπηρεσίας (εργασία):

Περισσότερα


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
31/08/2016

 Η Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου (άρθρο 28

οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.) για την παροχή της υπηρεσίας (εργασία) ...

Περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
21/07/2016

 Για την προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας που προβλέπονται από το άρθρο 8 (παρ.1-5) της ΣΣΕ-ΠΟΕ-ΔΕΥΑ για το μόνιμο προσωπικό της ΔΕΥΑ ...

Περισσότερα


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
23/05/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού για την ...

Περισσότερα


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
02/03/2016

 Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α
 
       Προκηρύσσει ανοικτό δημό ...

Περισσότερα


Διαγωνισμός Προμήθειας υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων
02/03/2016

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α
 
 Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κρ ...

Περισσότερα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
25/02/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
11/02/2016

 Τα τεύχη του διαγωνισμού μπορείτε να τα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: 

Περισσότερα


 

 
 
 
 
Copyright (c) 2007 deyaagriniou.gr. All rights reserved.
Created and Hosted by Itbiz