Βλάβες: 2641033541, 2641022471 (24ωρο) - Τμήμα καταναλωτή: 2641022797
 
  Προκηρύξεις
Αναζήτηση
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 


Κανονισμός ύδρευσης - αποχέτευσης
Χρήσιμοι τρόποι εξοικονόμησης νερού
Συγκριτικός πίνακας χρέωσης των Δ.Ε.Υ.Α.
Διαχειριστικός έλεγχος Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
31/05/2012

 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  ΔΙ Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

Αριθμός Πρωτοκ. : 305/31-5-2012

ΑΓΡΙΝΙΟ  31-05-2012   

 

              Η Δ.Ε.Υ.Α.Α.προκειμένου να εκτελέσει διάφορα έργα, προτίθεται να μισθώσει:

1)   Μηχανικό εκσκαφέα (τσάπα μεγάλη),

2)   Μηχανικό εκσκαφέα (τσάπα μικρή), JCB με σφυρί – πτυσσόμενη μπούμα και σπαστόκουβά.

3)   Φορτωτή και

4)   Φορτηγά αυτοκίνητα,

σύμφωνα με τους όρους τηςδιακήρυξης του διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλονται σε έντυπο το οποίο θα παραλαμβάνεταιαπό την Δ.Ε.Υ.Α.Α. (γραφεία οδού Βότση αρ. 7 2ος όροφος – πρωτόκολλοτηλ. 26410-20353 και στα εργοταξιακά γραφεία στη θέση Βοϊδολίβαδο τηλ. 26410-28139)

              Για κάθε διευκρίνισησχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονταιστα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στις πιο πάνω διευθύνσεις.

              Ο διαγωνισμός ορίζεταιγια τις 19-06-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (οδός Βότση αρ. 7 2οςόροφος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ

 

 

 

Γεώργιος Ζαμπάρας

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 
 
 
 
Copyright (c) 2007 deyaagriniou.gr. All rights reserved.
Created and Hosted by Itbiz