Βλάβες: 2641033541, 2641022471 (24ωρο) - Τμήμα καταναλωτή: 2641022797
 
  Προκηρύξεις
Αναζήτηση
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 


Κανονισμός ύδρευσης - αποχέτευσης
Χρήσιμοι τρόποι εξοικονόμησης νερού
Συγκριτικός πίνακας χρέωσης των Δ.Ε.Υ.Α.
Διαχειριστικός έλεγχος Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

 

 
 

Προκήρυξη διαγωνισμού “Προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης ”
25/08/2017

 
 
 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου
προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (υψηλότερη έκπτωση, κατ ομάδα) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “Προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης”, προϋπολογισμού 235.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% (πλέον δικαιώματος προαίρεσης 30%).

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :
www.dropbox.com/sh/ut36y9llcz8g6b1/AABWZ6puw6qdNDP0TPCUIAE-a
 

 

 
 
 
 
Copyright (c) 2007 deyaagriniou.gr. All rights reserved.
Created and Hosted by Itbiz