Βλάβες: 2641033541, 2641022471 (24ωρο) - Τμήμα καταναλωτή: 2641022797
 
  Καταναλωτές / Τιμολογιακή πολιτική
Αναζήτηση
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 


Κανονισμός ύδρευσης - αποχέτευσης
Χρήσιμοι τρόποι εξοικονόμησης νερού
Συγκριτικός πίνακας χρέωσης των Δ.Ε.Υ.Α.
Διαχειριστικός έλεγχος Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

 

 
 

Τιμολογιακή πολιτική

Τηρώντας όσα ορίζονται από τον ιδρυτικό τους Νόμο 1069/80, τόσο οι Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου όσο και οι κατά τόπους Δ.Ε.Υ.Α. της υπόλοιπης Ελλάδας, διαμορφώνουν και επιβάλλουν την τιμολογιακή τους πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη τους τόσο τις εκάστοτε αναγκαίες τιμαριθμικές αναπροσαρμογές, όσο και την γενικότερη γενική οικονομική κατάσταση που επικρατεί.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου παρόλες τις αυξήσεις που δέχεται από την αγορά, καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες έτσι ώστε η χρέωση να είναι σε χαμηλά και προσιτά επίπεδα.

Στο μενού κάτω και αριστερά φαίνεται ο συγκριτικός πίνακας διαφόρων Δ.Ε.Υ.Α. για το 2006. Τα τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου την κατατάσσουν μεταξύ της 18ης και 20ης θέσης (άρα στα χαμηλότερα τιμολόγια), σε σύνολο 20 Δ.Ε.Υ.Α. της Ελλάδας, για καταναλώσεις νερού που είναι οι συνηθέστερες μεταξύ των καταναλωτών των αντίστοιχων πόλεων.

Παράλληλα η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου φροντίζει να προσαρμόζει τις αυξήσεις του νερού με βάση την αύξηση του τιμαρίθμου. Δίπλα φαίνεται η σύγκριση της αύξησης του τιμαρίθμου με αυτή του νερού για τα το διάστημα 1986 μέχρι και το 2010.

Σύγκριση τιμαρίθμου-νερού

Πιο κάτω ακολουθεί η τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Α για το 2014.

Τιμολογιακή πολιτική έτους 2014
Α. Αξία νερού

Δ.Δ. Αγρινίου

0-80 m3 0,559 ευρώ

81 m3 και άνω 0,969 ευρώ

Φ.Π.Α. 13%  

Ελάχιστη κατανάλωση 10m3
Έκδοση λογαριασμών ανά τρίμηνο

Δ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου

0-105 m3 0,354 ευρώ

106 m3 και άνω 0,545 ευρώ

Φ.Π.Α. 13%  

Ελάχιστη κατανάλωση 13m3
Έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο

Λοιπά Δημοτικά Διαμερίσματα

0-160 m3 0,354 ευρώ

161 m3 και άνω 0,545 ευρώ

Φ.Π.Α. 13%  

Ελάχιστη κατανάλωση 20m3
Έκδοση λογαριασμών ανά εξάμηνο
Β. Τέλος για κατασκευή έργων
Χρέωση 11,11% επί της αξίας του νερού + Φ.Π.Α. 23%
Γ. Τέλη χρήσης αποχέτευσης
Επί της αξίας του νερού χρεώνεται 23% + Φ.Π.Α. 23%, μόνο όταν διέρχεται αποχέτευση.
(ΔΕΝ ισχύει πλέον η χρέωση 40% επί της αξίας του νερού+ Φ.Π.Α. 23%)
Δ. Τέλος βιολογικού καθαρισμού
Χρεώνεται 18,40 ευρώ το έτος, ανά υδρόμετρο, μόνο στις περιοχές που εξυπηρετούνται.
Ε. Ειδική τιμολόγηση πολυτέκνων - ΑΜΕΑ

α) Στους πολύτεκνους παρέχεται έκπτωση 50 % επί του λογαριασμού ύδρευσης και αποχέτευσης, εξαιρείται το τέλος Βιολογικού Καθαρισμού.

β) Σε άτομα με αναπηρία 80% και άνω παρέχεται έκπτωση 50% επί του λογαριαμού ύδρευσης και αποχέτευσης, εξαιρείται το τέλος Βιολογικού Καθαρισμού.

ΣΤ. Ειδική τιμολόγηση Δημοσίου

Στο Δημόσιο επιβάλλεται ενιαία τιμή νερού ανά κυβικό.

Αγρίνιο

1η κλίμακα 0,866 ευρώ

2η κλίμακα 1,494 ευρώ

Δημοτικά Διαμερίσματα

1η κλίμακα 0,546 ευρώ

2η κλίμακα 0,845 ευρώ

Ζ. Ενιαίο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Αγρινίου και Δημοτικών Διαμερισμάτων
Tέλος σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης 75,04 ευρώ

Tέλος σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης από υπάρχουσα παροχή 79,41 ευρώ

Επανασύνδεση - διακοπή υδρομέτρου 8,91 ευρώ

Ελεγχος καλής λειτουργίας υδρομέτρου 7,14 ευρώ

Παραβίασης σφραγίδας - παράνομη σύνδεση υδρομέτρου 42,02 ευρώ

Δικαίωμα σύνδεσης αποχ.(όγκος από 1-500 m3) 0,33 ευρώ

Δικαίωμα σύνδεσης αποχ.(όγκος από 501-1500 m3) 0,34 ευρώ

Δικαίωμα σύνδεσης αποχ.(όγκος από 1501 & άνω) 0,46 ευρώ

Εγγύηση υδρομέτρου 1/2'' 38,00 ευρώ

Εγγύηση υδρομέτρου 1/2'' (για ενοικιαστές) 76,00 ευρώ

Εγγύηση Κτηνοτροφικής Χρήσης 300,00 ευρώ

Εγγύηση Βιομηχανικής Χρήσης- Ειδικών κτιρίων 350,00 ευρώ

Εγγύηση εργοταξιακή-προσωρινή (Βάση 'Ογκου) 0,21 ευρώ

Εγγύηση εργοταξιακή-προσωρινή (Β.Ο) με ελάχιστη χρέωση 235,00 ευρώ

Βυτίο (καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης) 61,01 ευρώ

Βιολογικός όπου διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης ετήσια χρέωση 18,40 ευρώ

Τέλος εκκένωσης Βοθρολυμάτων με ιδιωτικό βυτιοφόρο 10 m3 ΔΩΡΕΑΝ

Χρέωση ταχυδρομικών ανά λογαριασμό (σε περίπτωση αλλαγής τελών των ΕΛΤΑ διαμορφώνεται και η τιμή) 0,52 ευρώ

 

* Οι τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
** Επί των καθυστερούμενων λογ/σμών επιβάλλεται προσαύξηση 1 % για κάθε μήνα καθυστέρησης και μέχρι του ορίου του 50%

 

 
 
 
 
Copyright (c) 2007 deyaagriniou.gr. All rights reserved.
Created and Hosted by Itbiz