Το πρακτικό για την επανάληψη του διαγωνισμού θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/vfy6eykmds2x2td/AAD4m-0kB24GqF5pi3a8clpda