Το λεπτομερές αρχείο διευκρινήσεων θα το βρείτε εδώ: www.dropbox.com/sh/qt3jic7htgzphj2/AABnyG7CRdVBIVR4ADp5G9Aaa