Παροχή πληροφοριών – Διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό υποστήριξης εργασιών της 26ης-9-2017 20/09/2017

Το λεπτομερές αρχείο διευκρινήσεων θα το βρείτε εδώ: www.dropbox.com/sh/qt3jic7htgzphj2/AABnyG7CRdVBIVR4ADp5G9Aaa