Τα τεύχη της διακήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/wikmvgjiny8ofrh/AAArzro5Z8V1AwHciJJYruqwa