ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ANTIKEIMENO: «Αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO9001-2015» 16/10/2017

Τα τεύχη της διακήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/wikmvgjiny8ofrh/AAArzro5Z8V1AwHciJJYruqwa