ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ” 29/03/2018

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/tocdo8xtsh75uyd/AAB3PXTU5-j7x8Y9hChYAaNHa

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ΣΥΝΟΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ” 26/03/2018

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτων σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/vtwsqzfgvhfzlbv/AAALpB15C-mT9mbt7dcP78QZa

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΔΡΑΠΑΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ κ.α. 15/03/2018

Το τεύχος της προκήρυξης θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/19xt9tpwiacfxv4/AACM1RmURQBqs_IA7tPeh8e8a

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ‘ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’ 09/03/2018

Η ΔΕΥΑ Αγρινίου προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την εκτέλεση εργασιών : “Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών” προϋπολογισμού  59.950,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/yvvw1zhlpl2due7/AAB1_CFEnX6E1bu-QasjM4Hma