ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” 07/05/2018

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :

www.dropbox.com/sh/a4k9r95chfhi2xa/AAASyMEApErZpRYWsQYmJgJQa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 02/05/2018

Τα τεύχη της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/55i1ncat92nh59t/AABEj2ywC9dAUIp6-ZZYvD_ia