ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΑΑ”

Τα τεύχη του διαγωνισμού, μαζί με την αναθεωρημένη πρόσκληση ενδιαφέροντος, θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/u6by926kva2plae/AACTtygjoFb0n6pJB37-PKP6a