Λεπτομέρειες σχετικά με τον διαγωνισμό θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/m92mjlpdzm8p7s4/AABzUn-v0li2fcL8CQjI4lVDa