ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΥΑΑ

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/lupf3bafkmt3g8t/AADmfJGftz2xDNeY0owMt0S-a

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2019”

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/vwnm5t6lggsarkw/AAC2f3FDfVNRBddWVP7XZFMQa