Τα πλήρη τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/db61ndw5ckqub4i/AACV1BjqliSkrQp0TYRtjIYMa