ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Ασφάλιση οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Τα πλήρη τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/db61ndw5ckqub4i/AACV1BjqliSkrQp0TYRtjIYMa