Διακήρυξη “Παροχή Υπηρεσίας για Λογιστική Παρακολούθηση & Υποστήριξη εργασιών του Λογιστηρίου στον χώρο της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου”

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/vs0wm3n5tdtdtq8/AACMes_76oylTZSH3pvy7lJ_a