Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/vs0wm3n5tdtdtq8/AACMes_76oylTZSH3pvy7lJ_a