ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Για την προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας”

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/4oze46c0e2zdwuy/AABfoRQDceAJukKLXMnre-I4a

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΩΣ Ο.Τ. 979”

 Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/gqbrdejaw7m41nr/AAC_-C4Nu2NaPAOwgiO7n2cia

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ”

 Τα πλήρη τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/atz8774juvbamx9/AABzmyFjHPutLd1ISd4t432ha