ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/xbs7430y95iy6ah/AAAPYV-ZX25Fvwn5kUryf8eWa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “Παραλαβή και διαχείριση προϊόντων εκσκαφών”

Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/sxamrvux9j48v9b/AABetDwylMCdDcXa0Q1OUlmxa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου»

Τα πλήρη τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/8fz2prw1ra28812/AAB-J-R30k96tdS15q9Oj4qya