Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/78sub41or9hx9rf/AAAKlAiK-acoHv-FBx1K7weEa