ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “Προμήθεια, επισκευή ελαστικών οχημάτων ΔΕΥΑΑ”

Τα πλήρη τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/bz9lr9zpvluutmx/AACX7UQNcPhwiUj3_c8L0Q5ga