Τα πλήρη τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/9n6l0uw1ru8zf6x/AAAftCUW2ex2iiZb4DMx8Dula