ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2020”

Τα πλήρη τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/gghmqeahh2huuyw/AAB1ftJeeOR6Nhuw6L0rnttIa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ”

Τα πλήρη τεύχη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/zq0tagsfi3j5802/AABR_xEjOX-XlKevNQXJpOMta

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ”

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/m16yecx7jg8jtbb/AAAiX6KPNb5GAHP0nRXSak8Sa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ”

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στην παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/8kadvae3hd1n31h/AAAV4UNansITzXyJEtMlqhUAa