Τα αρχεία της πρόσκλησης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ )  :

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο είναι διαθέσιμο το υλικό :

Πρόσκληση ενδιαφέροντος- Παραγωγή και διοίκηση εργασιών λειτουργίας & συστηματοποίησης δικτύων ΔΕΥΑΑ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο διαθέσιμη η πρόσκληση :

Πρόσκληση ενδιαφέροντος- Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην θέση Σταθμός Τ.Κ. Αγγελοκάστρου 10-01-2022