Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου.

Τα αρχεία της πρόσκλησης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ )  :

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Παραγωγή και διοίκηση εργασιών λειτουργίας & συστηματοποίησης δικτύων ΔΕΥΑΑ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο είναι διαθέσιμο το υλικό :

Πρόσκληση ενδιαφέροντος- Παραγωγή και διοίκηση εργασιών λειτουργίας & συστηματοποίησης δικτύων ΔΕΥΑΑ

Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην θέση Σταθμός Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

Στον ακόλουθο σύνδεσμο διαθέσιμη η πρόσκληση :

Πρόσκληση ενδιαφέροντος- Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην θέση Σταθμός Τ.Κ. Αγγελοκάστρου 10-01-2022