ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Αποκατάσταση λειτουργικότητας τοπικών δικτύων ομβρίων στις Τ.Κ. Αγγελοκάστρου και Τριανταΐικων”

Ανανέωση λειτουργικών στοιχείων εγκαταστάσεων απόληψης ύδατος Μακρυνείας