Διάθεση μηχανημάτων για εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης Προϋπολογισμού: 220.050,00 ευρώ

Υπηρεσία καθαρισμού κτηρίων και εγκαταστάσεων ΔΕΥΑ Αγρινίου Προϋπολογισμού: 6.600,00 ευρώ

Μεταφορά και διάθεση αφυδατωμένης λάσπης από τις Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Αγρινίου Προϋπολογισμού: 15.000,00 ευρώ

Πρόσκληση : Επισκευή και αναβάθμιση αντλίας Βιολογικού Καθαρισμού