Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης και καταγραφής στο εργοτάξιο της ΔΕΥΑ Αγρινίου, στη θέση Βοϊδολίβαδο.

Τίτλος Διαγωνισμού: Υπηρεσία: Υπεύθυνου Τεχνικού Ασφαλείας και Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στην ΔΕΥΑ Αγρινίου

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια αναλώσιμων και μικρο-υλικών συνεργείων Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Συντήρηση πυροσβεστήρων της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου Προϋπολογισμός: 1.200,00 ευρώ

Διαγωνισμός “Παροχή υπηρεσίας για τη λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αγρινίου”