Συντήρηση πυροσβεστήρων της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου Προϋπολογισμός: 1.200,00 ευρώ