Διαγωνισμός “Παροχή υπηρεσίας για τη λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αγρινίου”

Προμήθεια υποσταθμού υποβιβασμού τάσης Βιολογικού καθαρισμού Προϋπολογισμού: 17.000,00€

Υπηρεσία ασφάλισης οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου Προϋπολογισμού: 13.263,74€

Διάθεση μηχανημάτων για εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης Προϋπολογισμού: 220.050,00 ευρώ

Υπηρεσία καθαρισμού κτηρίων και εγκαταστάσεων ΔΕΥΑ Αγρινίου Προϋπολογισμού: 6.600,00 ευρώ

Μεταφορά και διάθεση αφυδατωμένης λάσπης από τις Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Αγρινίου Προϋπολογισμού: 15.000,00 ευρώ

Πρόσκληση : Επισκευή και αναβάθμιση αντλίας Βιολογικού Καθαρισμού

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Αποκατάσταση λειτουργικότητας τοπικών δικτύων ομβρίων στις Τ.Κ. Αγγελοκάστρου και Τριανταΐικων”

Ανανέωση λειτουργικών στοιχείων εγκαταστάσεων απόληψης ύδατος Μακρυνείας