Προμήθεια δομικών υλικών για εργασίες ΔΕΥΑΑ Προϋπολογισμός: 14.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Φύλαξη εγκαταστάσεων και κτιρίων Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου Προϋπολογισμός: 83.524,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων Συμβάσεων έργου με τίτλο : Ολοκλήρωση Αποχετευτικών Έργων Λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας – Γ’ Φάση

Παρακάτω θα βρείτε τα αρχεία του διαγωνισμού σε zip αρχείο

Αρχεία Διακήρυξης (φάκελος ZIP)

Σχέδια Διακήρυξης (Φάκελος ZIP)

 

«Διαχείριση αντλητικών σταθμών, σταθμών ελέγχου και συναφών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΑ μετά των προμηθειών και τοποθετήσεων λειτουργικών τους στοιχείων» προϋπολογισμού 420.000,00 ευρώ

Πρόσκληση με τίτλο: Τεχνική εξυπηρέτηση & αναβάθμιση λειτουργίας μηχανής εμφακέλωσης ΔΕΥΑΑ

Διαγωνισμός με τίτλο “Παραγωγή και διοίκηση εργασιών λειτουργίας & συστηματοποίησης δικτύων ΔΕΥΑΑ”