Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου.

Τα αρχεία της πρόσκλησης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ )  :

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Παραγωγή και διοίκηση εργασιών λειτουργίας & συστηματοποίησης δικτύων ΔΕΥΑΑ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο είναι διαθέσιμο το υλικό :

Πρόσκληση ενδιαφέροντος- Παραγωγή και διοίκηση εργασιών λειτουργίας & συστηματοποίησης δικτύων ΔΕΥΑΑ

Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην θέση Σταθμός Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

Στον ακόλουθο σύνδεσμο διαθέσιμη η πρόσκληση :

Πρόσκληση ενδιαφέροντος- Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην θέση Σταθμός Τ.Κ. Αγγελοκάστρου 10-01-2022 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(βάσει των διατάξεων των άρθρων 328 και 330 του Ν. 4412/2016 όπως, αντίστοιχα,
τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 128 και 130 του Ν.4782/2021)
Η παρούσα αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, στο site της
ΔΕΥΑΑ και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (meletes@central.tee.gr)

Συνδεσμος εδώ :

Πρόσκληση κατασκευαστικών εργασιών ΔΕΥΑΑ

“Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης και ελαιολιπαντικών”

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

Τα πλήρη τεύχη το διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/9kik3xharmk5ynu/AAALWAIts90LUCagEmCzAR63a

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/0o1tb3m5g6k7ftj/AACvmS3NrHb04_A14_FntTd7a