ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/c4x73z1izu6fuiu/AACGeqscosUtT1ucS-qMFiHqa

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/oog6ip2fem051rz/AAAVTa6EnhMQXsEJ74nE0UTna

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ – B΄ ΦΑΣΗ»

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/jrn4vxtbs5xgw1t/AADc6YPM22XLBFB3Sf-3AW1aa

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΣΥΝΟΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα  τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/jr7n6t09uk0wa8d/AACq0sQThPXs9whZlLS1nhvAa

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/mdgwrqeowmzoiox/AAB5ftJtKZN6JXx59CsAqhiPa

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Υπηρεσία Υπεύθυνου Τεχνικού Ασφάλειας και Συντονιστή Ασφάλειας και υγείας στην Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/llm3yy00s2cnthz/AAAEioV8MJyz_REEyyFmwog7a

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/cduo95270dv1359/AACXeSIWjoKndU9K2fwA79HEa

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/xw5tbuqve7s970u/AAAv202jNVwROwSAJppclEoqa

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ”

 Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/1ecv54btke3e5n0/AAAFoQtW3eAO4ZcIM-1aqb7Oa

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ”

 Τα πλήρη τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/x5ehlpgkqm3ax5l/AADDDVj44C3ZRCJNdeSjRlWOa