ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/mkkx2377h5rba0n/AADvI2mfl6yKxeJKDfVaRcw-a

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2020”

Τα πλήρη τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/gghmqeahh2huuyw/AAB1ftJeeOR6Nhuw6L0rnttIa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ”

Τα πλήρη τεύχη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/zq0tagsfi3j5802/AABR_xEjOX-XlKevNQXJpOMta

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ”

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/m16yecx7jg8jtbb/AAAiX6KPNb5GAHP0nRXSak8Sa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ”

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στην παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/8kadvae3hd1n31h/AAAV4UNansITzXyJEtMlqhUAa

Πρόσκληση ενδιαφέροντος “Αρση Επικινδυνότητας Υδατόπυργου Δοκιμίου”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/i1dttm3fc34j1eo/AAAQcAjk9e5CZvaBq9VFf3Qua

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025 & ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ”

Τα πλήρη τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/9n6l0uw1ru8zf6x/AAAftCUW2ex2iiZb4DMx8Dula

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “Προμήθεια, επισκευή ελαστικών οχημάτων ΔΕΥΑΑ”

Τα πλήρη τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/bz9lr9zpvluutmx/AACX7UQNcPhwiUj3_c8L0Q5ga

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης και ελαιολιπαντικών”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/78sub41or9hx9rf/AAAKlAiK-acoHv-FBx1K7weEa

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/pmzuu0ec75fuhea/AACMLwiC6Pmj433Tb8WiammQa