Έκτακτη σοβαρή βλάβη στο κεντρικό αντλιοστάσιο της Μακρυνείας

Από τη ΔΕΥΑA ανακοινώνεται ότι, λόγω έκτακτης σοβαρής βλάβης στο κεντρικό
αντλιοστάσιο της Μακρυνείας, θα παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση της
περιοχής.

Η μεγάλη ζημιά που αφορά έκρηξη στον υποσταθμό μέσης τάσης έχει θέσει εκτός
λειτουργίας το αντλιοστάσιο.

Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την όσο πιο σύντομη αποκατάσταση της βλάβης για
την οποία απαιτείται αντικατάσταση του υποσταθμού.

Τα συνεργεία εργάζονται εντατικά προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Αναμένεται μερική ίσως και ολική διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή.

Ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και την κατανόηση των δημοτών για το έκτακτο
περιστατικό.

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου Προϋπολογισμός: 157.410,00€ με Φ.Π.Α. 6%

Σχετικά Αρχεία για το διαγωνισμό :

Υποχλωριώδες Νάτριο