Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 180.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Προμήθεια αναλωσίμων και μικρο-υλικών συνεργείων – Προϋπολογισμός: 12.000,00€

Ακολουθούν τα αρχεία του διαγωνισμού :

Τεχνική έκθεση -προϋπολογισμός προμήθειας αναλωσίμων και μικρο-υλικών Ιούν. 2023

Πρόσκληση ενδιαφέροντος μικρο – υλικά ΔΕΥΑΑ

Υπηρεσία: Υπεύθυνου Τεχνικού Ασφαλείας και Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στην Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου Προϋπολογισμός: 4.125,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου Προϋπολογισμός: 100.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)

Προμήθεια ειδών ένδυσης & υπόδησης βάσει του Ο.Ε.Υ.

Κατεβάστε τα αρχεία του διαγωνισμού στον παρακάτω σύνδεσμο :

Ενδυση-Υπόδηση Αρχεία Διαγωνισμού

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης Προϋπολογισμός: 90.000,00€ (πλέον` Φ.Π.Α.)

Κατεβάστε τα αρχεία του διαγωνισμού στον παρακάτω σύνδεσμο :

Υγρά Καύσιμα αρχεια διαγωνισμου

Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης πόλης Αγρινίου – Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου Προϋπολογισμού 7.257.780,00€ πλέον ΦΠΑ

Υπηρεσία καταμέτρησης ενδείξεων υδρομετρητών Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου.

«Παροχή υπηρεσίας για τη λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αγρινίου μετά των υπό λειτουργία Α/Σ και του Διυλιστηρίου μετά του Προωθητικού Αντλιοστασίου Νερού Αγρινίου και της Χλωρίωσης των Δεξαμενών Πόσιμου Νερού» Προϋπολογισμού 352.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία Μεταφορά και διάθεση αφυδατωμένης λάσπης από τις Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Αγρινίου