Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου Προϋπολογισμός: 157.410,00€ με Φ.Π.Α. 6%

Σχετικά Αρχεία για το διαγωνισμό :

Υποχλωριώδες Νάτριο

Προμήθεια προεκτυπωμένων εντύπων και φακέλων για την Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

Προμήθεια ειδών ένδυσης και ατομικής προστασίας

Προϋπολογισμός: 39.648,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Δείτε τα σχετικά άρθρα εδώ :

Αρχεία Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών Ένδυσης και ατομ Προστασίας

Υπηρεσία : Λήψη ενδείξεων και ψηφιακή αποτύπωση θέσης υδρομετρητών

Υλοποίηση του Έργου: “Βελτίωση υδροδοτικών διατάξεων πλήρωσης δεξαμενής οικισμού Καραμαναίικων”

Υλοποίηση του Έργου: “Βελτίωση υδροδοτικών διατάξεων πλήρωσης δεξαμενής οικισμού Καραμαναίικων”

Υλοποίηση του Έργου: “Κατασκευή αγωγού ομβρίων, νότιο τμήμα οδού Χαριλάου Τρικούπη” (μελέτη Μάρτιος 2022)