Διαγωνισμός με τίτλο “Παραγωγή και διοίκηση εργασιών λειτουργίας & συστηματοποίησης δικτύων ΔΕΥΑΑ”

Πρόσκληση με τίτλο: Παραλαβή και διαχείριση προϊόντων εκσκαφών

Διαγωνισμός Μελέτης Αναβάθμισης συστημάτων υδροδότησης και αποχέτευσης Λυμάτων Αγρινίου

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου Προϋπολογισμός: 157.410,00€ με Φ.Π.Α. 6%

Σχετικά Αρχεία για το διαγωνισμό :

Υποχλωριώδες Νάτριο