Υπηρεσία : Λήψη ενδείξεων και ψηφιακή αποτύπωση θέσης υδρομετρητών

Υλοποίηση του Έργου: “Βελτίωση υδροδοτικών διατάξεων πλήρωσης δεξαμενής οικισμού Καραμαναίικων”

Υλοποίηση του Έργου: “Βελτίωση υδροδοτικών διατάξεων πλήρωσης δεξαμενής οικισμού Καραμαναίικων”

Υλοποίηση του Έργου: “Κατασκευή αγωγού ομβρίων, νότιο τμήμα οδού Χαριλάου Τρικούπη” (μελέτη Μάρτιος 2022)

Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρητών προσαρτημένων Δημοτικών Ενοτήτων» προϋπολογισμού 51.450,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης – Προϋπολογισμός: 180.000,00 €(πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης και καταγραφής στο εργοτάξιο της ΔΕΥΑ Αγρινίου, στη θέση Βοϊδολίβαδο.

Τίτλος Διαγωνισμού: Υπηρεσία: Υπεύθυνου Τεχνικού Ασφαλείας και Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στην ΔΕΥΑ Αγρινίου

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια αναλώσιμων και μικρο-υλικών συνεργείων Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Συντήρηση πυροσβεστήρων της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου Προϋπολογισμός: 1.200,00 ευρώ