Τιμολογιακή πολιτική έτους 2014

Α. Αξία νερού
Δ.Δ. Αγρινίου

0-80 m3 0,559 ευρώ
81 m3 και άνω 0,969 ευρώ
Φ.Π.Α. 13%
Ελάχιστη κατανάλωση 10m3 Έκδοση λογαριασμών ανά τρίμηνο
Δ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου

0-105 m3 0,354 ευρώ
106 m3 και άνω 0,545 ευρώ
Φ.Π.Α. 13%
Ελάχιστη κατανάλωση 13m3 Έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο
Λοιπά Δημοτικά Διαμερίσματα

0-160 m3 0,354 ευρώ
161 m3 και άνω 0,545 ευρώ
Φ.Π.Α. 13%
Ελάχιστη κατανάλωση 20m3 Έκδοση λογαριασμών ανά εξάμηνο
Β. Τέλος για κατασκευή έργων
Χρέωση 11,11% επί της αξίας του νερού + Φ.Π.Α. 23%
Γ. Τέλη χρήσης αποχέτευσης
Επί της αξίας του νερού χρεώνεται 23% + Φ.Π.Α. 23%, μόνο όταν διέρχεται αποχέτευση.
(ΔΕΝ ισχύει πλέον η χρέωση 40% επί της αξίας του νερού+ Φ.Π.Α. 23%)
Δ. Τέλος βιολογικού καθαρισμού
Χρεώνεται 18,40 ευρώ το έτος, ανά υδρόμετρο, μόνο στις περιοχές που εξυπηρετούνται.
Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
α) Στους τρίτεκνους και πολύτεκνους παρέχεται έκπτωση 50 % επί του λογαριασμού ύδρευσης και αποχέτευσης. Αφορά δημότες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αγρινίου με ανήλικα τέκνα έως 18 ετών, ή τέκνα που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ έως την ηλικία των 25 ετών, με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ προσαυξανόμενο με το ποσό των 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

β) Σε άτομα με αναπηρία 67 % και άνω, παρέχεται έκπτωση 50 %, επί του λογαριασμού ύδρευσης και αποχέτευσης. Αφορά Δημότες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αγρινίου με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος με αναπηρία.

γ) Αποροι, άνεργοι και Ευπαθείς Ομάδες: Όσοι δημότες είναι άποροι και μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο κοινωνικό παντοπωλείο ή σιτίζονται από τις κοινωνικές δομές του Δήμου (ευπαθείς ομάδες) από 0-10 κυβικά θα απαλλάσσονται της πληρωμής αυτών και από 11 κυβικά και πάνω θα έχουν μείωση 50 % επί του λογαριασμού ύδρευσης και αποχέτευσης.

ΣΤ. Ειδική τιμολόγηση Δημοσίου
Στο Δημόσιο επιβάλλεται ενιαία τιμή νερού ανά κυβικό.

Αγρίνιο

1η κλίμακα 0,866 ευρώ
2η κλίμακα 1,494 ευρώ

Δημοτικά Διαμερίσματα

1η κλίμακα 0,546 ευρώ
2η κλίμακα 0,845 ευρώ
Ζ. Ενιαίο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Αγρινίου και Δημοτικών Διαμερισμάτων
Tέλος σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης 75,04 ευρώ
Tέλος σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης από υπάρχουσα παροχή 79,41 ευρώ
Επανασύνδεση – διακοπή υδρομέτρου 8,91 ευρώ
Ελεγχος καλής λειτουργίας υδρομέτρου 7,14 ευρώ
Παραβίασης σφραγίδας – παράνομη σύνδεση υδρομέτρου 42,02 ευρώ
Δικαίωμα σύνδεσης αποχ.(όγκος από 1-500 m3) 0,33 ευρώ
Δικαίωμα σύνδεσης αποχ.(όγκος από 501-1500 m3) 0,34 ευρώ
Δικαίωμα σύνδεσης αποχ.(όγκος από 1501 & άνω) 0,46 ευρώ
Εγγύηση υδρομέτρου 1/2” 38,00 ευρώ
Εγγύηση υδρομέτρου 1/2” (για ενοικιαστές) 76,00 ευρώ
Εγγύηση Κτηνοτροφικής Χρήσης 300,00 ευρώ
Εγγύηση Βιομηχανικής Χρήσης- Ειδικών κτιρίων 350,00 ευρώ
Εγγύηση εργοταξιακή-προσωρινή (Βάση ‘Ογκου) 0,21 ευρώ
Εγγύηση εργοταξιακή-προσωρινή (Β.Ο) με ελάχιστη χρέωση 235,00 ευρώ
Βυτίο (καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης) 61,01 ευρώ
Βιολογικός όπου διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης ετήσια χρέωση 18,40 ευρώ
Τέλος εκκένωσης Βοθρολυμάτων με ιδιωτικό βυτιοφόρο 10 m3
Χρέωση ταχυδρομικών ανά λογαριασμό (σε περίπτωση αλλαγής τελών των ΕΛΤΑ διαμορφώνεται και η τιμή) 0,52 ευρώ

* Οι τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
** Επί των καθυστερούμενων λογ/σμών επιβάλλεται προσαύξηση 1 % για κάθε μήνα καθυστέρησης και μέχρι του ορίου του 50%