Τιμολογιακή πολιτική έτους 2022

[pdf-embedder url=”https://deyaagriniou.gr/wp-content/uploads/2022/11/6Κ3ΑΟΡΜ9-8ΝΖ.pdf” title=”Τιμολογιακή Πολιτική 2022″]

* Οι τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
** Επί των καθυστερούμενων λογ/σμών επιβάλλεται προσαύξηση 1 % για κάθε μήνα καθυστέρησης και μέχρι του ορίου του 50%