Οικονομικά Θέματα

Συνιστούμε στους ιδιοκτήτες των ακινήτων να φροντίζουν ώστε οι ενοικιαστές τους να εξοφλούν, πριν αποχωρήσουν από το ακίνητο, τυχόν οφειλόμενους λογαριασμούς νερού. Τούτο γιατί σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Α., τα χρέη βαρύνουν το ακίνητο και υπεύθυνος για την πληρωμή τους είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Ορθή χρήση των στοιχείων λογαριασμού

Ενημερώστε την Δ.Ε.Υ.Α.Α. σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα ενδεικτικά στοιχεία του λογαριασμού σας δεν είναι σωστά.

Αλλαγή στοιχείων ως ένοικοι

Αν είστε ένοικος δώστε στην Δ.Ε.Υ.Α.Α. και τα δικά σας στοιχεία για να γραφούν στο λογαριασμό του νερού.

Αποφυγή διακοπής νερού

Φροντίζετε να πληρώνετε το λογαριασμό του νερού στην καθορισμένη ημερομηνία που αναγράφεται στο σχετικό έντυπο, έτσι ώστε να αποφεύγετε την διακοπή του νερού και τα τέλη επανασύνδεσης.

Κλείσιμο παροχής όταν λείπετε

Όταν φεύγετε για διακοπές ή λείψετε για οποιοδήποτε λόγο για αρκετό χρονικό διάστημα από το σπίτι σας, μην ξεχνάτε να κλείνετε την παροχή του νερού. Μια διαρροή μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο ακίνητό σας και «φούσκωμα» του λογαριασμού

Ενημέρωση τμήματος υδρομέτρων

Όταν λείψετε για αρκετό χρονικό διάστημα να ενημερώσετε το τμήμα υδρομέτρων ώστε να αποφευχθεί η κατ’ εκτίμηση χρέωση του υδρομέτρου σας.

Διαρροή και ενημέρωση

Όταν έρθει «φουσκωμένος» λογαριασμός νερού, ελέγξτε αν έχετε διαρροή στο εσωτερικό υδραυλικό σας δίκτυο. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε κλείνοντας όλες τις βρύσες του σπιτιού (και το ντεπόζιτο) και παρατηρώντας στο υδρόμετρο τον κόκκινο δείκτη (χωρίς αριθμούς) ή το τελευταίο ψηφίο του αριθμού που μετράει την κατανάλωση. Αν κάποιο από αυτά κινείται τότε υπάρχει διαρροή στην υδραυλική εγκατάστασή σας.

Ενέργειες για διαρροή ή βλάβη

Μόλις διαπιστώσετε διαρροή ή βλάβη στην εγκατάστασή σας, καλέστε τον υδραυλικό σας για να την αποκαταστήσει. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση είναι σε βάρος σας.

Καλή κατάσταση υδρομετρητή και έλεγχος

Φροντίζετε ο υδρομετρητής σας να είναι πάντοτε σε καλή κατάσταση και να μην είναι σκεπασμένος με χώματα, οικοδομικά υλικά ή σκουπίδια, ώστε ο υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Α. να μπορεί να παίρνει ενδείξεις. Αν είναι σε φρεάτιο, με σπασμένο τζάμι και γενικά σε κακή κατάσταση, ζητήστε από το αρμόδιο συνεργείο ΄Υδρευσης της υπηρεσίας μας να σας το επισκευάσει ή να το μετατοπίσει, για το δικό σας συμφέρον.

Ενέργειες για διαρροή νερού σε αγωγούς Ύδρευσης

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε διαρροή νερού σε κάποιον από τους δημοτικούς αγωγούς ύδρευσης, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε αμέσως την υπηρεσία Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στο τηλέφωνο 26410-33541 ή την δεξαμενή του Αγίου Χριστοφόρου στο τηλέφωνο 26410-22471 (εκτός ωραρίου εργασίας και αργίες).