Η επιχείρηση διοικείται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου το οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο και ορίζει τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη.

Πιο κάτω εμφανίζεται το σημερινό διοικητικό συμβούλιο, καθώς επίσης επισυνάπτεται και αρχείο που περιέχει όλα τα παλαιότερα

Το σημερινό διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος
Φαρμάκης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος
Κιτσοπάνος Κων/νος (Δημοτικός Σύμβουλος)
Μέλη
Γρίβας Ευθύμιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
Γιαννακά Αμαλία (Δημοτική Σύμβουλος)
Καραγιώργου Αικατερίνη (Δημότης)
Καρακώστας Βασίλειος (Δημοτικός Σύμβουλος)
Καψάλης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
Λιούπρας Κων/νος (Δημότης)
Ματσούκας Διονύσιος (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)
Ναστούλης Κων/νος (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου)
Σκορδόπουλος Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος)