Από την ΔΕΥΑΑ ανακοινώνεται ότι οι μειωμένες ποσότητες νερού που υπάρχουν
στην Τ.Κ. Σιδήρων οφείλεται στην μείωση της παροχής των πηγών που τροφοδοτούν
την κεντρική δεξαμενή του οικισμού. Για αυτό τον λόγο καλούνται οι καταναλωτές
να μην σπαταλούν το νερό και να μην το χρησιμοποιούν για πότισμα.

Η επίλυση του προβλήματος έλλειψης νερού στην τοπική κοινότητα θα αντιμετωπιστεί με την ολοκλήρωση του έργου με τον τίτλο «Αξιοποίηση
υδρομάστευσης και ανάπτυξη δικτύου πλήρωσης δεξαμενών Ψηλόβραχου-Σιδήρων» το οποίο εγκρίθηκε με ην υπ’ αρ. 66/24 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ