Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην θέση Σταθμός Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

Στον ακόλουθο σύνδεσμο διαθέσιμη η πρόσκληση :

Πρόσκληση ενδιαφέροντος- Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην θέση Σταθμός Τ.Κ. Αγγελοκάστρου 10-01-2022