Προκήρυξη διαγωνισμού

«Διαχείριση αντλητικών σταθμών, σταθμών ελέγχου και συναφών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΑ μετά των προμηθειών και τοποθετήσεων λειτουργικών τους στοιχείων» προϋπολογισμού 420.000,00 ευρώ

Παρακάτω τα σχετικά αρχεία :

espd-request-v2 pdf (2)

Διακήρυξη_458

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Ι

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΙΙ

Μελέτη Υποστήριξης αντλιοστασίων

Προκήρυξη – Περίληψη διακήρυξης_457

Εναλλακτικά Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή ZIP

Προκήρυξη Διαχείρισης Αντλητικών Σταθμών – Αρχεία