Παραγωγή και διοίκηση εργασιών λειτουργίας & συστηματοποίησης δικτύων ΔΕΥΑΑ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο είναι διαθέσιμο το υλικό :

Πρόσκληση ενδιαφέροντος- Παραγωγή και διοίκηση εργασιών λειτουργίας & συστηματοποίησης δικτύων ΔΕΥΑΑ