Μπορείτε να βρείτε τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού εδώ :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2

Επίσης κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο με όλα τα έντυπα :

Συμπιεσμένο αρχείο Εντύπων Διαγωνισμού -Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών122023