Διαγωνισμοί-ΔΕΥΑΑ

Προμήθεια αναλωσίμων και μικρο-υλικών συνεργείων – Προϋπολογισμός: 12.000,00€

Ακολουθούν τα αρχεία του διαγωνισμού :

Τεχνική έκθεση -προϋπολογισμός προμήθειας αναλωσίμων και μικρο-υλικών Ιούν. 2023

Πρόσκληση ενδιαφέροντος μικρο – υλικά ΔΕΥΑΑ