Διαγωνισμοί-ΔΕΥΑΑ

Προμήθεια ειδών ένδυσης και ατομικής προστασίας

Προϋπολογισμός: 39.648,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Δείτε τα σχετικά άρθρα εδώ :

Αρχεία Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών Ένδυσης και ατομ Προστασίας