Διαγωνισμοί-ΔΕΥΑΑ

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης Προϋπολογισμός: 90.000,00€ (πλέον` Φ.Π.Α.)

Κατεβάστε τα αρχεία του διαγωνισμού στον παρακάτω σύνδεσμο :

Υγρά Καύσιμα αρχεια διαγωνισμου