Βρείτε τα αρχεία του διαγωνισμού στο παρακάτω link :

ΑΡΧΕΊΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ενημέρωση :

Δείτε την σχετική απόφαση παράτασης εδώ : Απόφαση Παράτασης Διαγωνισμού