παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά αρχεία για την πρόσκληση :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΙΟΚΑ