Τα αρχεία της πρόσκλησης παρακάτω στο σύνδεσμο :

Πρόσκληση ενδιαφέροντος- παραλαβή και διαχείριση προϊόντων εκσκαφών