Διαγωνισμοί-ΔΕΥΑΑ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό της ΔΕΥΑ Αγρινίου

Ακολουθεί η πρόσκληση :

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια γάλακτος