Υλοποίηση του Έργου : “Κατασκευή αγωγού ομβρίων, νότιο τμήμα οδού Χαριλάου Τρικούπη¨
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 54.500,00 ευρώ

Σχετικά Αρχεία Εδώ : Πρόσκληση για Κατασκευή Αγωγού