Διαγωνισμοί-ΔΕΥΑΑ

Πρόσκληση με τίτλο: Τεχνική εξυπηρέτηση & αναβάθμιση λειτουργίας μηχανής εμφακέλωσης ΔΕΥΑΑ